Účtovníctvo

Výhody plynúce z externého vedenia účtovníctva

 • za kvalifikovaného účtovníka zaplatíte mesačne minimálne 700 EUR,
 • zamestnanec potrebuje k svojej práci pracovisko – stôl, stoličku, resp. nábytok; počítač, tlačiareň, telefón,
 • na vedenie účtovníctva potrebujete software + implementáciu,
 • zamestnanec navštevuje potrebné školenia,
 • spolu so zamestnancom súvisia náklady za teplo, resp. za energie, telefón, spotrebný materiál a odbornú literatúru,
 • zamestnanec, samozrejme, potrebuje priestor a s tým sú spojené náklady za nájom,
 • odbremení Vás od sledovania neustále sa meniacich predpisov v daňovej a mzdovej oblasti.

Prečo si vybrať práve TIDDLER?

 • odbornosť – zárukou vysokej kvality poskytovaných služieb sú skúsenosti vo vedení účtovníctva a prehľad v neustále sa meniacich daňových zákonoch,
 • profesionalita a spoľahlivosť – Vaše účtovníctvo spracujeme načas, kvalitne a správne, v súlade s platnými zákonmi,
 • flexibilita – samozrejmosťou je prispôsobenie sa špecifickým požiadavkám klienta, služby poskytujeme v prípade potreby aj v priestoroch zákazníka,
 • diskrétnosť – zachovávame mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sme sa dozvedeli v súvislosti s vykonávaním našich prác u klienta,
 • spracovanie účtovníctva máte bez starostí – v dohodnutom termíne si vyzdvihneme Vaše účtovné doklady, spracujeme a vrátime Vám ich spolu s mesačnými prehľadmi.