Cenník

Vybrať si správny spôsob stanovenia ceny nie je jednoduché. Väčšina klientov má rada fixný paušál, ktorý sa spravidla stanovuje raz ročne, resp. vtedy, ak objektívne narastie alebo klesne obrat Vašej firmy z objektívnych príčin, čím sa mení náročnosť našej práce. Nie každý má rád paušál. Sú klienti, ktorí radi platia za to, čo v danom mesiaci alebo roku odobrali – za počet dokladov alebo za počet zápisov v účtovnom denníku. Samozrejme radi vyjdeme v ústrety aj týmto klientom a ponúkame bezchybné účtovníctvo s prvotriednym servisom a viacnásobnou kontrolou za výhodné ceny.

SLUŽBA CENA ZA POLOŽKU – NEPLATCA DPH CENA ZA POLOŽKU – PLATCA DPH PAUŠÁL – NEPLATCA DPH PAUŠÁL – PLATCA DPH DAŇOVÉ PRIZNANIE A ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
Jednoduché účtovníctvo od 0,50 €/položka od 0,60 €/položka od 30,- €/mesiac od 40,- €/mesiac od 80,- €/rok
Podvojné účtovníctvo od 0,70 €/položka od 0,80 €/položka od 60,- €/mesiac od 80,- €/mesiac od 100,- €/rok
Mzdové účtovníctvo – hlavný pracovný pomer, dohoda o vykonaní práce a iné dohody (V cene mzdového účtovníctva sú zahrnuté mesačné výkazy do sociálnej a zdravotnej poisťovne, prehľady a hlásenia daňovému úradu.) 7,50  €/mesiac/zamestnanec

Neúčtovnícke administratívne práce, personalistika, poradenstvo, vypracovávanie zmlúv od 25,- €/hod

Kompletný cenník odstupňovaný podľa počtu dokladov je súčasťou cenovej ponuky. Súčasťou je aj návrh zmluvy, nakoľko sme seriózna spoločnosť a zmluva jasne stanovuje rozsah našich povinností a súčasne chráni záujmy klienta.

Sme otvorení aj Vašim individuálnym potrebám a hľadáme možnosti úspor. Sú klienti, ktorí majú záujem o úsporu a my vieme, čo je v súlade so zákonom a kde môžeme hľadať rezervy.

Po analýze Vašich predstáv dokážeme vytvoriť presnú cenovú kalkuláciu. Vaše požiadavky na cenové kalkulácie adresujte na e-mail: ucto@tiddler.sk

V najkratšom možnom čase Vás budeme kontaktovať s konkrétnou cenovou ponukou, prípadne s doplňujúcimi otázkami ohľadne počtu účtovných položiek či iných detailov.