Od 1.1.2012 komunikácia s Daňovým úradom už iba elektronicky

Od 1.1.2012 komunikácia s Daňovým úradom už iba elektronicky

09. Nov, 2011

Nový daňový poriadok účinný od 1.1.2012 zavádza povinnosť doručovať podania daňovému úradu už len elektronicky a to prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu, alebo prostredníctvom elektronickej podateľne po dohode so správcom dane. Pod podaniami sa rozumejú najmä daňové priznania všetkých daní ako napr. priznanie k dani z príjmov, Súvaha, Výkaz ziskov a strát, daňové priznanie k DPH, daňové priznanie k spotrebným daniam, hlásenia a pod. Uvedené povinnosti sa dotýkajú tiež daňových poradcov a advokátov pri zastupovaní pri správe daní. Viac informácii sa dozviete v novom daňovom poriadku (§ 13, §14…), prípadne nás môžete kľudne kontaktovať telefonicky, alebo mailom.