Odvody SZČO a samoplatiteľov platné od 1.1.2012

Odvody SZČO a samoplatiteľov platné od 1.1.2012

29. Dec, 2011

Minimálne odvody SZČO (Živnostníkov) a samoplatiteľov do sociálnej a zdravotnej poisťovne sa od 1. 1. 2012 v dôsledku rastu vymeriavacieho základu opäť zvyšujú. Nové výšky odvodov je treba začať platiť už vo februári 2012 za mesiac január. Splatnosť poistného na nemocenské a sociálne poistenia je do 8. februára 2011. Nespoliehajte sa na to, že Vás Sociálna a Zdravotná poisťovňa bude o zmene výšky poistného informovať!

Výška odvodov SZČO a samoplatiteľov od 1. 1. 2012

Poistenie Sadzba Minimálny vymeriavací základ Maximálny vymeriavací základ Minimálne odvody (minimálna suma poistného) Maximálne odvody
Starobné 18,00% 339,89 3 076,00 61,18 553,68
Invalidné 6,00% 339,89 3 076,00 20,39 184,56
Rezervný fond solidarity(súčasť dôch. poistenia) 4,75% 319,58 3 076,00 16,145 146,11
Nemocenské 4,40% 339,89 1 153,50 14,95 50,75
V nezamestnanosti (je dobrovoľné) 2,00% 339,89 3 076,00 6,79 61,52
Odvody do sociálnej poisťovne 33,15% 112,66* 935,10*
Odvody do zdravotnej poisťovne 14,00% 339,89 2 307,00 47,58 322,98
ODVODY DO ZDRAVOTNEJ A SOCIÁLNEJ POISŤOVNE SPOLU 47,15% 160,24* 1258,08*

* Čiastka nezahŕňa dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti

Kedy SZČO neplatí odvody do Sociálnej poisťovne:

Povinnosť prihlásiť sa do Sociálnej poisťovne a začať platiť odvody má SZČO vtedy, ak za rok 2011 zarobili v hrubom viac ako 4 078,68 € (bez odpočítania výdavkov). Ide o 12 násobok minimálneho vymeriavacieho základu (12 x 339,89).